Celebrity Birthdays

Birthday Girl: Rose Byrne

On the 24th of July, Rose Byrne celebrates her birthday.

Play video 24.07.2018

Birthday Boy: Woody Harrelson

On the 23rd of July, Woody Harrelson celebrates his birthday.

Play video 23.07.2018

Birthday Girl: Judy Greer

On the 20th of July, Judy Greer celebrates her birthday.

Play video 20.07.2018

Birthday Boy: Benedict Cumberbatch

On the 19th of July, Benedict Cumberbatch celebrates his birthday.

Play video 19.07.2018

Birthday Boy: Jason Clarke

On the 17th of July, Jason Clarke celebrates his birthday.

Play video 17.07.2018

Birthday Boy: Will Ferrell

On the 16th of July, Will Ferrell celebrates his birthday.

Play video 16.07.2018

Birthday: Harrison Ford

On the 13th of July, Harrison Ford celebrates his birthday.

Play video 13.07.2018

Birthday Boy: Chiwetel Ejiofor

On the 10th of July, Chiwetel Ejiofor celebrates his birthday.

Play video 10.07.2018

Birthday Boy: Tom Hanks

On the 9th of July, Tom Hanks celebrates his birthday.

Play video 09.07.2018

Celebrity Birthday: Kevin Hart

On the 6th of July, Kevin Hart celebrates his birthday.

Play video 06.07.2018

Celebrity Birthday: Michael Stuhlbarg

On the 5th of July, Michael Stuhlbarg celebrates his birthday.

Play video 05.07.2018

Birthday Boy: Tom Cruise

On the 3rd of July, Tom Cruise celebrates his birthday.

Play video 03.07.2018